Kritik mot den kommunala konkurrensen

I Svenskt Näringslivs ranking slutade Västervik tredje sist bland landets 290 kommuner i kategorin "Konkurrens från kommunen". Samtidigt pågår planerna för ett nytt hotell hos det helägda kommunala bolaget Västerviks Resort AB.

Västerviks kommun 27 september 2019 06:00

Förra året slutade Västervik på plats 263 i Svenskt Näringslivs ranking. I år blev det en ny bottenplacering och kommunen placerade sig på plats 246.

– Redan när enkäten kom så såg vi att kommunen var kvar på låga nivåer. Bekymret är konkurrens från kommunens egna verksamhet och då pratar vi Bostadsbolaget, Västerviks Resort och Västervik Miljö och Energi, säger Johnny Rönnfjord från Svenskt Näringsliv.

– Det är tre starka aktörer som inte riktigt ser hur man påverkar den privata marknaden, fortsätter han.

Västervik har inte varit bland de 200 främsta kommunerna i kategorin "Konkurrens från kommunen" sedan 2015, och i år slutade man alltså på plats 287 av 290.

– Företagen är missnöjda och tycker det här är ett stort bekymmer. I andra kommuner är det inte lika vanligt och det är lite unikt för Västervik. Det senaste i raden är missnöjet över planerna på hotell vid Västerviks resort.

Under våren ansökte det helägda kommunala bolaget Västervik Resort AB om ett planbesked gällande ett hotell på det höga berg som i folkmun kallas Utsikten.

– En kommun får enligt kommunallagen inte göra saker som det privata näringslivet skulle kunna göra lika bra eller bättre. Det finns däremot undantag på saker man faktiskt får göra. 

– Så den första frågan för en kommun ska ställa sig är om det är lagligt. Det Västerviks kommun håller på med är kanske inte olagligt, men är det lämpligt? Kunde de avstå eller låta någon annan utföra det? I hotellfallet är detta frågor kommunen måste ställa sig. 

För att förbättra företagsklimatet i Västervik måste politiker, tjänstemän och företagare dra åt samma håll menar Johnny Rönnfjord. 

– Och där finns kanske den största bristen. Det känns lite som att politiken håller till på sitt håll. Sedan är det otydligt vem som ansvarar för vad i vissa frågor. Är det Västervik Framåt eller Västerviks kommun? 

Under onsdagseftermiddagen hölls ett möte med representanter från Västerviks kommun, Västervik Framåt och näringslivet med anledning av hotellplanerna på resorten. En som närvarade var Stina Porsgaard, hotelldirektör på Stadshotellet.

– Jag tycker det är bra att vi för en dialog. Det var även positivt att det var ett så stort engagemang från näringslivet, det visar att detta är en aktuell fråga. När det gäller just resorten hade det varit önskvärt om man informerat det lokala näringslivet att man avsåg att skicka in en detaljplansändring innan vi fick läsa det i tidningen. 

Hur ser du på planerna?

– Nu gjorde Dan Nilsson det tydligt att man inte har för avsikt att bedriva verksamheten kommunalt om det blir ett hotell. Det ser vi självklart positivt på. Vi är inte ute efter att inte ha någon konkurrens, konkurrens är något sunt. Men det blir osunt när kommunen bedriver verksamheter som egentligen kan drivas av det privata näringslivet.

En annan punkt som diskuterades på mötet var det faktum att Västervik resort drivs helt i kommunal regi.

– Man har kommunala restauranger och konferensverksamhet. Då behöver man ha en dialog kring det och svaret var tydligt i dag från majoriteten som vill fortsätta driva det i kommunal regi.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Superentreprenören satsar i Tjust: 100 ton musslor ska bidra till ett renare hav

Superentreprenören satsar i Tjust: 100 ton musslor ska bidra till ett renare hav
Fastighetsaffärer

Ny ägare till dyraste huset i Överum hittills i år - priset: 1 250 000 kronor

Ny ägare till dyraste huset i Överum hittills i år - priset: 1 250 000 kronor
Fastighetsaffärer

30 kvadratmeter stor stuga i Gamleby såld till nya ägare

30 kvadratmeter stor stuga i Gamleby såld till nya ägare
Fastighetsaffärer

210 kvadratmeter stor villa i Västervik såld för 3 150 000 kronor

210 kvadratmeter stor villa i Västervik såld för 3 150 000 kronor
Fastighetsaffärer

Vallemåla Rävgården

Visa fler