KD+M: Mer pengar till kvinnojourerna

Våldsutsatta kvinnor får för dåligt stöd, hävdar två regionpolitiker. De föreslår att regionen stöttar kvinnojourerna, och vill inrätta en "digital dagbok".

Jonas Lövgren (M).

Jonas Lövgren (M).

Foto: Ulrik Alvarsson/arkiv

Västerviks kommun2019-09-20 13:00

Margreth Johansson (KD) och regionrådet Jonas Lövgren (M) tror att en så kallad digital dagbok skulle minska pressen under en utdragen rättsprocess. Där skulle kvinnan skriva ned sin redogörelse, som sedan görs läsbar för inblandade myndigheter. 

"På så sätt slipper hon återuppleva allt detta jobbiga både 5, 10 eller ibland upp emot 15 gånger," skriver de i sin motion till regionfullmäktige. 

De vill även starta en chattfunktion via 1177, och inrätta en regional kvinnofridssamordnare.

"Kvinnojourerna går på knäna av alldeles för stor arbetsbelastning i förhållande till de ynkliga resurser de erhåller från länets kommuner", skriver de och föreslår att regionen stöttar ekonomiskt. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!