Ingen brist på rektorer i Västervik

Hög arbetsbelastning gör att det är stor omsättning på rektorer i grundskolan i flera kommuner. Så är det dock inte alls i Västervik.

– Hos oss stannar rektorerna kvar, säger grundskolechef Eva Myrén i Västervik.

– Hos oss stannar rektorerna kvar, säger grundskolechef Eva Myrén i Västervik.

Foto: Kristina Westring

Västerviks kommun2019-11-02 10:00

– Nej, vi har verkligen inte någon stor omsättning på rektorer i Västervik, säger Ewa Myhrén som varit grundskolechef i Västervik i två och ett halvt år.

– Vi har haft en hel del pensionsavgångar bland rektorerna de senaste åren, vilka givetvis ersatts av andra personer. I övrigt är det bara en enda medarbetare som slutade för två år sedan, säger Ewa Myhrén som tycker att det är ett fantastiskt rektorsgäng grundskolan har.

Det är en ny, opublicerad kartläggning från SKL – Sveriges kommuner och landsting – som visar att det behövs bättre stöd uppifrån för att få rektorerna att stanna kvar.

– I Västervik ger vi rektorerna allt stöd de behöver. Det är inte alls svårt att behålla rektorer. Någon stor rotation på rektorer i grundskolan i Västervik har vi definitivt inte. Jag är väldigt glad att våra medarbetare vill vara kvar hos oss, säger grundskolechefen Ewa Myhrén.

I slutändan är det eleverna som drabbas när det saknas kontinuitet i ledarskapet på en skola. Till exempel riskerar barn med särskilda behov att bli utan extra resurser.

SKL kommer att redovisa sin kartläggning om några veckor. Den ska sedan vara ett stöd i hur kommunerna kan förbättra arbetsmiljön och få rektorer att vilja stanna kvar.

71 procent av landets rektorer har lämnat sitt uppdrag de senaste sex åren.

Mindre än var tredje rektor är kvar på samma uppdrag de hade 2001. Det visar en undersökning som Sveriges Skolledarförbund har gjort.

Karta: Västervik
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!