Hotas med vite på 240 000 kronor

En fastighetsägare förbjöds under sommaren att bedriva bilskrotningsverksamhet på sin tomt i Västervik. Den 5:e augusti skulle allt vara städat, men så var inte fallet när kommunen kom på besök och nu ansöker miljö- och byggnadsnämnden om vite på totalt 240 000 kronor.

– Vite är inte något som nämnden eftersträvar, säger Akko Karlsson (MP), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

– Vite är inte något som nämnden eftersträvar, säger Akko Karlsson (MP), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Foto: Filip Gustafsson

Västerviks kommun2019-10-16 20:00

I oktober 2018 förbjöd miljö- och byggnadsnämnden ett bolag från att bedriva bilskrotningsverksamhet och hantering av avfall vid industritomten. Fastighetsägaren fick 30 dagar på sig att städa undan och transportera bort bland annat fordon, maskiner, farligt avfall och metallskrot från tomten, annars hotades bolaget om vite på 200 000 kronor och ytterligare 20 000 kronor för varje månad fram tills städningen var genomförd. Men beslutet överklagades till länsstyrelsen som valde att gå på miljö- och byggnadskontorets linje och domen vann laga kraft den 6:e juli i år. Fastigheten skulle vara städad en månad senare.

Sedan dess har miljö- och byggnadskonstoret besökt den aktuella fastigheten vid flera tillfällen och man anser inte att städningen eller borttransporten uppfyllts.

Nu ansöker man till mark- och miljödomstolen om att döma ut vite på 240 000. 

– Vite är inte något som nämnden eftersträvar. Jobbar man med skrot, bilar batterier så är det risk för läckage och markföroreningar som kan bli extremt kostsamma på sikt. Det kan tränga ner i grundvatten också, säger Akko Karlsson (MP), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

En företrädare för bolaget menar att de inte bedrivit någon bilskrotningsverksamhet vid den aktuella fastigheten.

– Det har aldrig varit och kommer aldrig vara, menar han.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!