Gratis blöjor blir dyrt för kommunen

Gratis blöjor på förskolor kan inom kort komma att bli ett krav. För Västerviks kommun skulle gratis blöjor på alla förskolor innebära en stor extra kostnad. Pengar som i dag inte finns med i någon budget.

Västerviks kommun 29 september 2019 08:00

Enligt en färsk dom från förvaltningsrätten i Stockholm ska även blöjor ingå i maxtaxan på kommunala förskolor. Annars bryter man mot skollagen.

Det betyder att landets alla kommuner framöver kan tvingas köpa in blöjor åt förskolebarnen. I dag är det i de flesta fall föräldrarnas ansvar att stå för blöjor.

Domen är dock överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen, som inom sex månader ska besluta om huruvida fallet ska tas upp eller inte. Om domen står fast betyder det en avsevärd extrakostnad för landets kommuner.

I Västervik har barnen på förskolorna i dag med sig egna blöjor. Förskolorna har dock alltid ett eget litet reservförråd, om någon förälder skulle ha glömt ta med.

– Det här kommer helt säkert att ställa till det för många kommuner, bland annat för oss här i Västervik. Det blir en stor extra kostnad. En kostnad som i dag inte finns med i vår budget, säger Christine Andersson, verksamhetschef för förskolorna i Västerviks kommun.

– Det kommer att bli en utmaning att få fram extra pengar för inköp av blöjor till alla förskolebarn. Jag törs inte svara på exakt vilket belopp det handlar om, men det är en ansenlig summa.

Christine Andersson vet i dagsläget heller inte om man kommer att kunna få ett utökat statsbidrag för att täcka kommunernas blöjkostnader.

Väljer Högsta förvaltningsdomstolen att ta upp ”blöjmålet” kan det ändra riktlinjerna för landets alla förskolor. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Hälften av förskolorna öppna i sommar – många barn får flytta på sig • Förskolechefen: "Jätteviktigt att de känner sig trygga"

Hälften av förskolorna öppna i sommar – många barn får flytta på sig • Förskolechefen: "Jätteviktigt att de känner sig trygga"

Dyra skolskjutsar kan stjälpa BUN:s budget – Ökande bränslepriser är orsaken

Dyra skolskjutsar kan stjälpa BUN:s budget – Ökande bränslepriser är orsaken

Charlotte forskar om förskolornas betydelse för integration • "Jag vill följa en nyanländ familj på landsbygden."

Charlotte forskar om förskolornas betydelse för integration • "Jag vill följa en nyanländ familj på landsbygden."

E-förslag: Ketchup till fler rätter i skolmaten • Politikerna ska ta ställning • "Källa till socker."

E-förslag: Ketchup till fler rätter i skolmaten • Politikerna ska ta ställning • "Källa till socker."

I skogarna kring Gunnebo bor Trädfolket • Förskolebarn pryder skogen med skulpturer • Får hjälp av lokal konstnär

I skogarna kring Gunnebo bor Trädfolket • Förskolebarn pryder skogen med skulpturer • Får hjälp av lokal konstnär
Visa fler