Gränsö ska få ljusare och glesare skog

I början av vecka 41 inleder Västerviks kommun skogsavverkning på Gränsö och Karstorps motionsslinga.

Västerviks kommun 7 oktober 2019 12:00

– Egentligen skulle de här arbetena ha startat först om några veckor, men man fick planera om resurserna lite hastigt, säger kommunekolog Lars Kåremyr.

Skogsavverkningen inleds på Gränsö där kommunen kommer att fortsätta på den avverkning som påbörjades förra året i enlighet med skötselplanen. 

– Skötselplanen är ingenting som blir färdigt utan det är bara ett mål för vad vi vill med Gränsö. Så det är ett arbete som kommer rulla, fortsätter Lars Kåremyr.

Vad är syftet med arbetet på Gränsö?

– Det handlar om att skapa en ljusare blandskog och gynna framför allt ekar och äldre tallar. Granarna är jätteduktiga på att tränga upp igenom befintlig skog och skugga bort allt annat. 

 

Under arbetet på Karstorp kommer den fem kilometer långa motionsslingan att ledas om. Enligt Västerviks kommun kommer det att bli både naturvårdsgallring och ren avverkning.

– Ett skäl till att vi gör så här är att testa att avverka med så kallad hyggesfri avverkning. Det betyder att istället för det klassiska kalhygget så står det faktiskt kvar skog efter avverkningen, men den är betydligt glesare. I delar av området kommer vi att gallra ur en granplantering för att släppa fram lövträd och på så vis skapa en blandskog.

– I de delar där det är bland- eller lövskog redan idag kommer vi naturvårdsgallra så att de träd som blir kvar har utrymme att utvecklas ordentligt. 

Arbetet, som kommer att pågå under ett par dagar på varje ställe, genomförs av en extern aktör på uppdrag av Västervik miljö och energi. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Skogsägare får inte avverka • Skogen har höga naturvärden

Rishögar retar upp Överumsbor – men städningen dröjer: "Ser förskräckligt ut"

Rishögar retar upp Överumsbor – men städningen dröjer: "Ser förskräckligt ut"

Tjust Fågelklubb vann i domstol • Därför måste skogsavverkning krympas

Tjust Fågelklubb vann i domstol • Därför måste skogsavverkning krympas

Skogsstyrelsen varnar för angrepp av granbarkborre

Skogsstyrelsen varnar för angrepp av granbarkborre

Massvis med träd fälls i Ankarsrum: "Bra om man inte vistas i parken då"

Massvis med träd fälls i Ankarsrum: "Bra om man inte vistas i parken då"
Visa fler