Förslaget: Åtta timmars väntan vid sjukresa

Under tisdagens sammanträde i kollektivtrafiknämnden blev det en het diskussion gällande förslaget på nya regler för sjukresor.

Västerviks kommun 3 oktober 2019 08:00

När det gäller transport med servicefordon, avsedda för personer över 85 år eller med medicinska skäl, var majoritetens förslag att förlänga vissa väntetider för patienterna. För exempelvis resor inom länet längre än tio mil var förslaget en maximal väntetid på två timmar före och två timmar efter vårdbesöket – sammanlagt fyra timmar. För resor utanför länet och längre än 10 mil föreslogs en väntetid på fyra timmar före och fyra timmar efter besöket. Något som inte gillades av Moderaterna och Kristdemokraterna som i stället vill se en väntetid på max två timmar oavsett resans längd.

– För en sjuk patient i Västervik kan ett besök i Kalmar ta elva timmar. Man är inte piggare som patient för att man bor i Västervik eller Hultsfred, säger oppositionsrådet Anders Andersson (KD).

– De här reglerna är inte utformade utifrån patientens behov. Den är utformad efter trafiklogistik. Vi måste ha ett patientfokus när vi fattar beslut.

Beslutet blev att återremittera ärendet. 

– Självklart vill vi ha så lite väntetid som det bara är möjligt. Det här får tjänstemännen titta på och så får vi se vad de återkommer med, säger Peter Wretlund (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Är väntetiderna rimliga?

– Det är i sämsta scenariot och det gäller att se hur många såna här fall det finns. Vi måste ha någon form av samåkning i det här, det går inte att åka ur både ett hållbarhetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv. 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa