Förskolor får beröm efter inspektion

Förskolan Kullerbyttan och Västrums förskola klarade sina inspektioner med endast mindre påpekanden.

Västerviks kommun 16 oktober 2019 16:00

Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde redovisades resultaten av kommunens inspektioner vid de två fristående förskolorna. Förvaltningschefen Magnus Bengtsson beskriver båda förskolorna som "väl fungerande verksamheter".

– Kullerbyttan är lärorik och trygg, säger han, och berömmer Västrums förskola för sina inslag av utelek och utevistelser.

Några påpekande blev det dock. Hos Kullerbyttan efterlyses mer analys i kvalitetsarbetet, och att användandet av digitala verktyg i undervisningen utvecklas. Västrums Förskola fick vid en inspektion 2017 påpekanden när det gäller kvalitetsarbetet. Framsteg har gjorts, men förskolan uppmanas att arbeta vidare med utvärdering och analys för att kunna målen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Hälften av förskolorna öppna i sommar – många barn får flytta på sig • Förskolechefen: "Jätteviktigt att de känner sig trygga"

Hälften av förskolorna öppna i sommar – många barn får flytta på sig • Förskolechefen: "Jätteviktigt att de känner sig trygga"

Dyra skolskjutsar kan stjälpa BUN:s budget – Ökande bränslepriser är orsaken

Dyra skolskjutsar kan stjälpa BUN:s budget – Ökande bränslepriser är orsaken

Charlotte forskar om förskolornas betydelse för integration • "Jag vill följa en nyanländ familj på landsbygden."

Charlotte forskar om förskolornas betydelse för integration • "Jag vill följa en nyanländ familj på landsbygden."

E-förslag: Ketchup till fler rätter i skolmaten • Politikerna ska ta ställning • "Källa till socker."

E-förslag: Ketchup till fler rätter i skolmaten • Politikerna ska ta ställning • "Källa till socker."

I skogarna kring Gunnebo bor Trädfolket • Förskolebarn pryder skogen med skulpturer • Får hjälp av lokal konstnär

I skogarna kring Gunnebo bor Trädfolket • Förskolebarn pryder skogen med skulpturer • Får hjälp av lokal konstnär
Visa fler