Efterlängtad cykelbana på gång

Nu är arbetet igång med en cykelbana som ska förbinda Hornslandet med Västerviks tätort.

Arbetet med cykelbanan mellan Hornslandet och Västerviks tätort har påbörjats.

Arbetet med cykelbanan mellan Hornslandet och Västerviks tätort har påbörjats.

Foto: Ulrik Alvarsson

Västerviks kommun2019-09-05 10:44

Det hörs en dov smäll uppe i skogen längs med Hornsvägen i Västerviks utkant. Den nya cykelbanen går genom ett bergigt och kuperat område. Totalt en och en halv kilometer gång/cykelbana ska det bli.

Banan är efterlängtad. Vi skrev för några år sedan om skolbarn som var kritiska till att behöva cykla längs med den trafikerade Hornsvägen för att komma till skolan. Sedan dessa har bebyggelsen fortsätta att växa. Tomtförsäljning pågår i två områden, Horns strand och "Nya solsidan" vid Hästhagssjön.

Gång och cykelbanan kommer att starta mitt för Kuskvägen och gå på Örserumssidan av Hornsvägen. När man närmar sig stadbebyggelsen kommer man att vika av förbi brukshundklubben och ansluta till en cykelbana som byggdes för några år sedan. På så sätt ska cyklister och fotgängare snabbare komma in mot centrum, och till Fågelbärets skola.

En läsare som tittat på sträckningen undrar varför banan inte drogs på andra sidan Hornsvägen. Där är hagmark, och inte lika kuperat.

– Det handlar om markfrågor och om trafiksäkerhet. Vi bedömer att de flesta kommer från Örserumssidan av vägen. Då behöver de inte korsa Hornsvägen, säger Christer Sneitz, projekteringsingenjör på Västerviks kommun.

Förhoppningen är att cykelbanan ska stå klar under hösten.

– Det som är osäkert med höstprojekt är om vi hinner få på asfalt innan vintern kommer, säger han.

I detaljplanen finns cykelbana vidare ut på Hornslandet planerad. I kommunens budget finns närvarande inga ytterligare etapper inplanerade.

Karta: Hornsvägen
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!