E22 söderut ska byggas om år 2023

Ombyggnaden av E22 söderut är ett viktigt steg närmare verklighet, då Trafikverket har fastställt vägplanen för aktuell sträcka.

På bilden ses en del av den sträcka som ska byggas om, mellan Gladhammar och Häggebotorp.

På bilden ses en del av den sträcka som ska byggas om, mellan Gladhammar och Häggebotorp.

Foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

Västerviks kommun2019-10-24 06:00

Den del av E22 som ska byggas om är ungefär fem och en halv kilometer lång och sträcker sig från Gladhammar söderut till Häggebotorp. Det är en del av ett större projekt som omfattar Nygård–Gladhammar, en sträcka på 34 kilometer.

Vid ombyggnaden blir det mötesfri väg med mitträcke, men inte sidoräcken. Det kommer inte genomgående att bli två- plus ett-väg på sträckan, utan bara på vissa delar av den. På andra ställen blir det ett körfält i varje riktning och bibehållen vägbredd om elva–tolv meter.

Några avfarter stängs, några lämnas öppna endast för högersväng och några får en ögla för infart.

På tre platser: vid Botorpström (rastplatsen), Dockgölen och avfarten till Strömbo, målas vänstersvängfält.

För att minska risken för viltolyckor, blir det viltstängsel på hela sträckan, med grindar eller färister vid enskilda anslutningar. På ett ställe lämnas en öppning, där vilt kan passera över vägen. Där är det förstås även en öppning i mitträcket.

Dessutom har Trafikverket bestämt att det ska byggas en utterpassage, då bedömningen är att det finns utter i området. Passagen, som även kan användas av andra mindre djur, utformas som en torrtrumma i anslutning till ett vattendrag.

En fornlämning, i form av en milsten vid Dockrössle, berörs av vägbygget. Förslaget är att flytta den under byggtiden och sedan sätta tillbaka den igen.

Byggstart sker år 2023. Beräknad kostnad är cirka 70 miljoner kronor, men det är utifrån 2017 års prisnivå.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!