"Det saknas underlag för utbetalningar"

I den granskning som revisorerna gjort av Region Kalmars interna ekonomiska kontroll framkommer flera brister.

Västerviks kommun 5 december 2019 05:00

Tidigare i år upptäcktes allvarliga brister i regionens ekonomiska hantering inom Svenska palliativregistret. En granskning gjord av P4 Kalmar visade att en högt uppsatt chef misstänks ha tagit ut hundratusentals oregistrerade kronor från kontokort kopplade till registret. Chefen lämnade sin post och en polisanmälan upprättades.

Det ledde fram till ytterligare granskning av regionens interna ekonomi som presenterades nu i veckan.

– Med anledning av det som hänt gällande palliativregistret beslutade revisorerna att granska närmare hur man efterlever den interna kontrollen när det gäller regionens medel, förklarar Klaus Leidecker, ordförande för Region Kalmar läns revisorer.

Granskningen visar på flera brister inom regionens interna kontroller. Bland annat har man med hjälp av stickprovskontroller kommit fram till att 18 av 20 verifikationer inte uppfyllde kraven enligt riktlinjerna. Granskningen visar också att identifierade avvikelser i kontrollrapporter inte alltid åtgärdas.

Hur allvarliga är bristerna?

– Varje brist i sig kanske inte är särskilt allvarlig. Utan det är att man inte har den kontroll man borde ha. De brister vi ser är i likhet med vad som hände i palliativregistret, alltså att det saknas underlag för utbetalningar. Ofta är det inte några stora belopp men sammantaget kan det bli stora belopp.

Revisorerna har i granskningen lämnat sex rekommendationer till regionstyrelsen för att minska "riskerna för framtida avvikelser eller allvarliga händelser".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa