"Det behövs mer resurser i systemet"

Högre löner och lägre arbetsbelastning. Det krävs för att skolan i Västervik ska bli bättre, enligt Anqi Åström, ordförande i Lärarförbundet i Västervik.

Västervik placerade sig på plats 120 i undersökningen Årets skolkommun.

Västervik placerade sig på plats 120 i undersökningen Årets skolkommun.

Foto: Jessica Gow/TT

Västerviks kommun2019-10-16 15:30

Lärarförbundets undersökning innehåller både ris och ros till Västerviks kommun, konstaterar Anqi Åström.

Som facklig företrädare fastnar hon framförallt för att Västervik hamnar så lågt lönemässigt jämfört med andra kommuner.

– Västervik har en hyfsat hög andel behörig personal, men det blir svårt att rekrytera när lönerna ligger lågt.

Den punkt där Västervik hamnar allra lägst är kategorin "kommunen som huvudman". Den bygger på en enkät som fylls i av det lokala facket. 

Ska man tolka det som att det finns en förtroendeklyfta mellan fack och arbetsgivare?

– Nej, det tycker jag inte. Med det nya avtalet har samarbetsformerna förbättrats. Samarbetet går bra, men det är mer en känsla av att det går för långsamt. Det behövs helt enkelt mer resurser i systemet.

Hon säger att medlemmarna reagerar på löneläget jämfört med grannkommunerna, och arbetsbelastningen.

Hon tar ett område där Västervik ligger bra till i undersökningen som exempel:

– Det är bra att man gjort plats så att en hög andel barn har plats i förskolan. Samtidigt har barngrupperna blivit större. Det får inte bli så att arbetsbelastningen bara ökar och ökar för personalen.

Anqi Åström säger att ett bekymmer är att kommande års budget inte ger något hopp om snabba förbättringar.

– Ramarna räcker inte till den skola som vi vill bedriva.

Hon ger politikerna ett råd. Det finns kommuner i vår närhet som placerat sig högre upp i undersökningen.

– Oskarshamn till exempel. Man kan titta hur de löser saker.

Anqi Åström, ordförande i Lärarförbundet i Västerviks kommun.
Anqi Åström, ordförande i Lärarförbundet i Västerviks kommun.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!