"Det behövs mer resurser i systemet"

Högre löner och lägre arbetsbelastning. Det krävs för att skolan i Västervik ska bli bättre, enligt Anqi Åström, ordförande i Lärarförbundet i Västervik.

Västerviks kommun 16 oktober 2019 15:30

Lärarförbundets undersökning innehåller både ris och ros till Västerviks kommun, konstaterar Anqi Åström.

Som facklig företrädare fastnar hon framförallt för att Västervik hamnar så lågt lönemässigt jämfört med andra kommuner.

– Västervik har en hyfsat hög andel behörig personal, men det blir svårt att rekrytera när lönerna ligger lågt.

 

Den punkt där Västervik hamnar allra lägst är kategorin "kommunen som huvudman". Den bygger på en enkät som fylls i av det lokala facket. 

Ska man tolka det som att det finns en förtroendeklyfta mellan fack och arbetsgivare?

– Nej, det tycker jag inte. Med det nya avtalet har samarbetsformerna förbättrats. Samarbetet går bra, men det är mer en känsla av att det går för långsamt. Det behövs helt enkelt mer resurser i systemet.

Hon säger att medlemmarna reagerar på löneläget jämfört med grannkommunerna, och arbetsbelastningen.

Hon tar ett område där Västervik ligger bra till i undersökningen som exempel:

– Det är bra att man gjort plats så att en hög andel barn har plats i förskolan. Samtidigt har barngrupperna blivit större. Det får inte bli så att arbetsbelastningen bara ökar och ökar för personalen.

 

Anqi Åström säger att ett bekymmer är att kommande års budget inte ger något hopp om snabba förbättringar.

– Ramarna räcker inte till den skola som vi vill bedriva.

Hon ger politikerna ett råd. Det finns kommuner i vår närhet som placerat sig högre upp i undersökningen.

– Oskarshamn till exempel. Man kan titta hur de löser saker.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Odling på skolschemat kan öka psykiskt välbefinnande – dock snålt med odling vid kommunens grundskolor

Odling på skolschemat kan öka psykiskt välbefinnande – dock snålt med odling vid kommunens grundskolor

Alde gick ut trean i våras – nu har hon alla simmärken • "Jag har kämpat för det här"

Alde gick ut trean i våras – nu har hon alla simmärken • "Jag har kämpat för det här"

Individuell undervisning på simskolan i Blackstad – gett ut 285 simmärken

Individuell undervisning på simskolan i Blackstad – gett ut 285 simmärken

Vetat sen 14-åring vart han ska studera • Nu har han kommit in • "Jag har alltid varit rätt målinriktad"

Vetat sen 14-åring vart han ska studera • Nu har han kommit in • "Jag har alltid varit rätt målinriktad"

Somrarna på Lysingsbadet inspirerade till roman • Är redan igång med uppföljaren

Somrarna på Lysingsbadet inspirerade till roman • Är redan igång med uppföljaren
Visa fler