Bröt ryggen och benen – förlorade i rätten

En kvinna i Västervik begärde skadestånd från Region Kalmar län efter att hon hoppat ut genom ett fönster. Nu måste hon betala istället.

Kvinnan måste nu betala sina egna och regionens rättegångskostnader.

Kvinnan måste nu betala sina egna och regionens rättegångskostnader.

Foto: Filip Gustafsson/arkiv

Västerviks kommun2019-10-14 06:00

För flera år sedan drabbades kvinnan av cancer. Efter behandlingen fick hon problem med bland annat värmevallningar. Hon fick läkemedel utskrivet, först av en läkare, senare av en annan via telefon.

Läkemedlet ska hjälpa mot vallningar men är även antidepressivt. I rätten hävdade kvinnan att hon inte fått information om biverkningar. Hon menade att hon inte fått information om dosen. 

En dag tog kvinnan en stor mängd tabletter och hoppade ut genom ett fönster. Hon fick frakturer på båda benen, och bröt ryggen. Kvinna hävdar att hon utvecklade ett tvångsbeteende av medicinen och därför hoppade.

Händelsen är utredd i flera instanser, bland annat av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och Patientskadeförbundet. Hos IVO kritiserades Region Kalmar län för brister i journalen, men inte den vård kvinnan fått.

Kvinnan tog saken vidare till Kalmar tingsrätt.

Rätten konstaterar att läkarna inte lämnat tillräcklig information men att det inte lett till att kvinna hoppade ut genom fönstret. Medicinen kan påverka måendet negativt, om man redan lider av depression eller ångest, men det har kvinnan inte påstått att hon gör, enligt rätten. Hon hade också tagit medicinen för kort tid för att det skulle kunna hända.

Tingsrätten konstaterar att det inte finns något orsaksamband mellan den uteblivna informationen och att hon hoppade ut genom fönstret.

Kvinnan ska nu betala sina egna och regionens ättegångskostnader.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!