5 miljoner till kyrkorenoveringar

Kyrkorna i Tjust fick över fem miljoner kronor i bidrag till renoveringar och underhåll när stiftet fördelade pengar för 2020.

Västerviks kommun 25 september 2019 16:00

På tisdagen fördelade stiftstyrelsen kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2020.  

Mest fick Blackstads kyrka, 3,2 miljoner kronor. Bidragen ska bland annat räcka till en fasadrenovering och reparationer av kortaket och takfoten.

I Ukna ska orgeln renoveras. Stiftets bidrag uppgår till 863 000 kronor. Överums kyrka får 318 000 kronor i bidrag till fönsterunderhåll, medan Loftahammar får drygt en miljon kronor för ommålning och renovering av fasaden.

Fler kyrkor i Södra Tjust pastorat får ta del av pengar som blivit över från tidigare års anslag: Ankarsrum 430 000 kronor, Gladhammar, 430 000 kr, Hallingeberg 430 000 kr, S:t Petri 159 000 kr och Törnsfall 1,2 miljoner kr.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa