137 personer tog sitt liv på rälsen

Södra Sverige dominerar statistiken över antalet dödsfall på järnvägarna. Under de senaste sju åren har 153 personer dött - 137 av dem tog sitt eget liv.

2012 satte Trafikverket upp som mål att halvera antalet dödsolyckor till 2020. Men på de sju senaste åren har 153 personer dött på järnvägen - bara i region Syd.

2012 satte Trafikverket upp som mål att halvera antalet dödsolyckor till 2020. Men på de sju senaste åren har 153 personer dött på järnvägen - bara i region Syd.

Foto: Karin Hertz

Västerviks kommun2019-09-10 17:30

Statistik som Sveriges Radio tagit fram visar att region Syd, där bland annat Kalmar län ingår, toppar dödsstatistiken över Trafikverkets sex regioner. Under de senaste sju åren har 137 personer tagit sitt liv på järnvägen i södra Sverige vilket är dubbelt så många jämfört med region Mitt där bland annat Dalarna och Jämtland ingår. Tvåa på listan är region Öst med 122 självmord.

– Det beror på att det är väldigt tättbefolkat och mycket tågtrafik. Så det är inget konstigt. Slår vi ut det på befolkningen skulle det inte sticka ut nämnvärt. Det är väldigt mycket tåg i den här regionen, säger Helena Rådbo, sakkunnig i suicidprevention och obehörigt spårbeträdande på Trafikverket.

Jobbar ni specifikt med att förhindra självmorden?

– Nej inte egentligen. Vi vet att många av dödsfallen är suicid. För järnvägen blir det samma konsekvenser oavsett vilken intention en person har haft, så de åtgärder vi gör är för att förhindra personpåkörningar överlag.  

Trafikverket försöker göra det svårt för personer att komma upp på spåren, och på så sätt förhindra både självmord och olyckor. Bland annat genom stängsel och kameraövervakning med larm.

– Det handlar om att försvåra och upptäcka. Vi har också börjat lägga ut så kallade pyramidmattor på ställen där folk inte ska vistas. 

Pyramidmattorna ska förhindra människor från att gena över spåren. 2017 testade Trafikverket för första gången metoden och den visade sig vara framgångsrik. Sammantaget minskade antalet obehöriga i spåren med 38 procent. 

– De finns inte i jättestor utsträckning ännu men vi kommer att börja arbeta mer med det under hösten.

Hur prioriterad är denna fråga hos er?

– Vi kan bara råda över järnvägen och infrastrukturen. Vi jobbar med det vi kan styra över, men vi kan inte göra något åt hur sjuka personerna är. Vid några tillfällen har vi kontaktat polis eller sjukvård när vi sett att samma person varit ute på spåret vid flera tillfällen.

Trafikverket strävar efter det långsiktiga målet Nollvisionen, det vill säga att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken. Men 2018 dog 87 människor på Trafikverkets järnvägar, vilket också är långt ifrån det mål som sattes upp 2012 om 55 dödsfall per år.

– Det har inte gått särskilt bra. Vi har fått ner siffrorna jämfört med utfallet 2010, dock inte så mycket som vi vill. Men vi har ett mål och vi skissar på nya mål till 2030.

Hit kan du vända dig

SOS Alarm 112

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.
 

Mind Självmordslinjen 90101

Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen kl 06–24 varje dag. Tel: 90101. 
 

Vårdguiden 1177

Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. Tel: 1177

Jourhavande medmänniska

Tel: 08-702 16 80, alla dagar kl 21–06.
 

Rädda Barnens stödlinje

Telefon: 0200-77 88 20. 

Suicide zero

Fakta och råd om självmord: https://www.suicidezero.se/fakta-rad

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!