Förslaget kom från en elev som skickat in ett e-förslag.

"Jag vill att elevernas mobiler ska lämnas in i början av skoldagen och sedan fås tillbaka när skoldagen slutar", skrev eleven i e-förslaget.

Hon motiverade det med att eleverna skulle lägga större fokus på skolarbetet om det inte fanns mobiler som distraherade, och klimatet på rasterna skulle bli bättre.

Artikelbild

| En elev har skickat in ett e-förslag om mobilförbud under skoldagen.

Motionen får beröm och medhåll från politikerna, men man vill ändå inte införa något generellt förbud.

– I dag är det en fråga för varje rektor. Det finns skolor i kommunen som har förbud, säger Marcus Fridlund (S), som tycker att det självbestämmandet ska finnas kvar.

Koalitionskollegan Anette Thorstensson (C) hänvisar till hur personal och elever gemensamt tar fram ordningsregler för sin skola. Då är mobilanvändandet en punkt som kan tas upp.

 

Det var inte alla politiker som höll med. Anne-Marie Norman (SD) hänvisar till Trelleborgs kommun som infört ett förbud.

– Jag tror att ett generellt förbud kan vara ett stöd för rektorerna att stå emot elever och föräldrar. Föräldrar kan vara väldigt bra på att trycka på ibland.

Nu har hon skrivit en motion. Det innebär att kommunfullmäktige får ta ställning till frågan om mobilförbud.

Norman anser att ett mobilförbud skulle skapa ett större lugn i klassrummen, och hon tror också att klimatet skulle bli bättre på rasterna.

 – Då skulle eleverna få umgås med varandra istället för att sitta med varsin mobil.