Vill få kommunens hjälp med brygga

Ägaren till hamnen i Blankaholm har vänt sig till kommunen. Man vill få hjälp med att renovera den stora träbryggan.

12 mars 2019 09:00

Efter att den nya detaljplanen blivit klar har det börjat hända saker i Blankaholm. När man kör in i det lilla kustsamhället möts man av ett avspärrat område. Där arbetar kommunen med att sanera mark som förorenades under sågverksepoken.

Det är inte det enda arbetet som pågår: Vid hamnen pågår underhållsarbete av hamnens flytbryggor. Det är där de fasta båtplatserna.

Vi träffar Rein Lillesaar, boende i Blankaholm som hjälper företaget Båtplatsen i Sverige AB, för att diskutera ett brev som skickats till kommunen. Bolaget som äger hamnen i Blankaholm vill att kommunen ska engagera sig i renoveringen av den stora träbryggan. Bryggan är tänkt för gästhamnsverksamheten. Den inre delen är i bra skick, men i brevet till kommunen skriver bolaget att man är tveksam till att använda den yttre delen i nuvarande skick.

Varför ska kommunen engagera sig när det är ett privat bolag som äger marken?

– Det finns ett servitut som gör att allmänheten har tillträde till bryggan, och området runt. Vi tror att bryggan kan bli viktig för besöksnäringen. Skärgården häromkring är fantastisk, men det behövs en serviceort för skärgårds- och landsbygdsbor mellan Västervik och Oskarshamn, svarar Rein Lillesaar.

Det är därför han tycker att kommunen ska satsa på Blankaholm. Rein ser ett värde i att behålla bryggan med den ursprungliga träkonstruktionen av "nostalgiskäl". Han jämför med hur långa träbryggor är en del i hamnmiljön bland annat i tyska Rügen, och på närmare håll: Hur kommunen bevarat träbryggorna i inre hamnen i Västervik.

– Kommunen investerar i skärgårdstrafik. Man skulle kunna angöra här, lägger han till.

En projektbudget för bryggan har gjorts upp. 600 000 kronor lyder en första uppskattning.

Hur stor del vill ni att kommunen ska stå för?

– Det är en förhandlingsfråga, svarar Rein Lillesaar.

Fram till skiftet 70/80-tal var hamnen ett industriområde. När sågverket gick i konkurs revs byggnader, och sedan dess har inriktningen varit båtliv och turism. Med åren har underhållet halkat efter. Under 2018 köptes området av Båtplatsen Sverige AB. Bolagets VD Robert Kalsås är boende i Huskvarna. Över telefon beskriver han varför man fastnade för Blankaholm:

– Jag låg här med min båt för 20 – 25 år sedan, för ungefär ett och ett halvt år sedan kom jag tillbaka hit på hösten och blev förfasad över hur förfallet det var.

Eftersom Robert Kalsås länge haft en idé om att få driva ett båtvarv tog han kontakt med den dåvarande ägare. Nu är han och hans bror Fredrik Andreassen ägare till hamnområdet. Han säger att det kommer att vara ett flerårigt projekt att i etapper rusta upp området, allt efter vad ekonomin tillåter. Behoven är stora.

– Vi måste ha en tydlig, egen plan. Nu har vi börjat med att rusta upp flytbryggorna och varvsområdet, för att satsa på att få fler båtgäster.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson