Av tio sälar finns i dag åtta kvar, utplacerade på olika platser i Västervik. Sälarna har fungerat som trafikhinder. I dag står till exempel fem av dem vid Fiskarehamnen för att förhindra att bilar ska rulla ner i vattnet.

Nu har upphovskvinnan Åsa Frosterud Jägerhorn vänt sig till kommunen. Hon tycker att det behövs fler sälar i Västervik, och föreslår att kommunen ska förnya upphovsrättsavtalet med henne och låta gjuta fem nya sälar. Bland annat menar hon att det behövs en säl i Båtmansgatans backe.

– Låt sälarna bli ett varumärke för Västervik, likt Gotlands baggar och Stockholms lejon, skriver hon i ett brev till kommunen.