"Vi kommer att jobba annorlunda"

Miljöpartisten Anna Bodjo är kritisk till att oppositionen inte förvarnade om att en motkandidat till ordförandeposten var på gång.

23 oktober 2018 21:00

– Vi har hela tiden varit öppna med vad vi vill, och vem som har varit vår kandidat. Att utan förvarning komma med en kandidat, utan att berätta varför eller berätta vilka som står bakom det känns konstigt, säger Anna Bodjo.

Hon tycker att det hade varit rimligt om fullmäktiges politiker i lugn och ro kunnat ta ställning till de två kandidater som fanns.

Både Liberalerna och Moderaterna kritiserar den rödgröna koalitionen för att ha tagit fram kandidater utan att ha samrått med de övriga partierna. Det fungerade bra den förra mandatperioden när S, C och MP var i majoritet, men efter valet befinner sig de tre partierna i minoritet.

Anna Bodjo säger att de tre rödgröna partierna "absolut" kan vara självkritiska, men hon säger också att de är mer än väl medvetna om det nya läget.

– Redan innan det här diskuterade vi nya arbetsformer för politiken, hur vi ska göra för att beslut ska bli brett förankrade. Den diskussionen blir än mer aktuell nu.

En händelse som väckt både muntration och indignation bland politiker och allmänhet var att fullmäktige gick till votering om man skulle ha en kombinerad ajournering/kaffepaus innan man gick till röstade om ordförandeposten. Centerpartisten Conny Tyrberg ville ajournera, medan socialisten Johannes Regell ville gå till snabbt beslut och begärde voteringen. Anna Bodjo suckar när händelsen kommer på tal:

– Det var ett hån mot demokratin. Om det finns politiker som tycker att de behöver tänka i några minuter innan vi fattar ett beslut så måste man respektera det.

Borde väljarna vara oroliga för samarbetsklimatet i kommunfullmäktige?

– Jag tror att läget kommer att tvinga partierna till ett bra samarbetsklimat. Det kan leda fram till bättre arbetsformer än tidigare.

Samtidigt värjer hon sig mot bilden av att de rödgröna fortsatt som om de vore i fortsatt majoritet.

– Vi har haft kontakt med många partier sedan valet, men det känns som att de inte har nappat.

När det gäller den aktuella sakfrågan lägger hon till:

– Jag har inget emot Sverker Thorén. Jag tror att han kan bli en bra ordförande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa