Mikael Nyman är energirådgivare i Västerviks kommun. Att en sådan finns är tack vare Energimyndigheten, som ligger bakom en del av finansieringen. För att få utbyte med andra länder och lära sig mer om deras klimatarbete besökte Nyman nyligen Malta, inbjuden av Energikontor Sydost.

– Jag berättade bland annat om kommunens arbete mot att bli fossilbränslefria till 2030.

Bland annat berättade han om satsningen på elbilar.

Artikelbild

| Mikael Nyman fick på konferensen berätta mer om energirådgivare och deras roll i kommunerna. Det väckte intresse från andra länder.

– Vid årsskiftet hade vi tio bilar som var rena elbilar. Nu är det 17, så det går framåt.

Många av bilarna återfinns i kommunens hemtjänstgrupper.

– Övergången har gått bra. Ofta måste man komma över "räckviddsångesten". Eftersom man inte behöver tanka så är de oftast lättare att ha att göra med elbilar.

Mest var fokus på energi- och klimatrådgivning i flera svenska kommuner som Nyman och en kollega från Oskarshamn berättade om.

– Andra länder förvånas över att vi kan ha kostnadsfri rådgivning. Det är också mycket av det som jag jobbar med.

Det kan handla om vilket värmesystem man ska välja, eller så kan man få hjälp att se var och när man kan spara energi, bland annat med hjälp av en värmekamera. Den tjänsten erbjuder kommunen även företag, gratis.

– Den visar var man har värmeförluster och jag kan tipsa om hur man åtgärdar dem.

Flygresan till Malta låter Nyman förstå att han får sätta upp på "klimatångestkontot".

– Det här gången gick det faktiskt inte att lösa på annat sätt, konstaterar han.