Västervik ska rusta för krig

Det civila försvaret har varit nästintill helt vilande i många år. Men nu ska Sveriges kommuner rusta för krig igen, frågan är hur. Det undrar även kommunens säkerhetschef, Joakim Jansson.

14 december 2016 11:20

LÄS MER: Här finns ditt närmaste skyddsrum.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade i början av december ut ett brev till samtliga kommuner i Sverige. I det står bland annat att statens förväntningar på kommunernas förberedelser för höjd beredskap kommer att öka.

Det innebär mer konkret att man ställer krav på kommunerna att öka sin krigsberedskap. Anledningen är "den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde".

Förra året tog regeringen beslutet att återuppta det svenska civilförsvaret och brevet kan ses som en påminnelse om det arbete som väntar. Men skrivelsen har väckt oro och många kommuner ställer sig frågande till hur det hela ska lösas nu när kraven skruvas upp.

Joakim Jansson är säkerhetschef i Västerviks kommun. Han har nåtts av brevet och säger att vägen tillbaka till ett civilförsvar, med den kapacitet man hade innan nedläggningen av det, är väldigt lång.

– Om vi ska tillbaka till det läget krävs det ett tydligare uppdrag från regeringen och MSB. I dagsläget är det svårt att säga vad man vill att vi ska göra, säger han.

Joakim Jansson menar också att kostnaderna för att återgå till ett fungerande civilförsvar är höga.

– Det är i så fall ett uppdrag vi självklart måste få pengar för att genomföra. Än är det tidigt i den här processen och vi vet inte vad som kommer att krävas av oss, mer konkret. Det måste tydliggöras och det förväntar jag mig att man gör.

MSB vill att man redan nu påbörjar vissa insatser, bland annat genom att öka säkerhetsskyddet, delta i kunskapshöjande åtgärder och öva med Försvarsmakten eller andra myndigheter. Man säger också att man inte heller får avveckla kommunala ledningsrum i skyddsutrymmen.

– Något sådant har vi inte kvar i dag. Vårt bergrum är nedlagt och sålt till en privat aktör, säger Joakim Jansson.

Framtidens civilförsvar kan också att komma att se helt annorlunda ut, menar Joakim Jansson. Tidigare har det handlat om att bland annat tillhandahålla gasmasker, förstärkningsmateria och ordna med matförsörjning i händelse av krig. Men i ett modernt samhälle betyder det också att man säkerställer att flera andra samhällsfunktioner fungerar.

– Det kan komma att krävas helt andra åtgärder från vår sida. Frågor som rör IT-säkerhet, elförsörjning och telekommunikation har blivit viktigare, det är också sådana funktioner som måste fungera i krig. Det är därför jag undra vad uppdraget egentligen är.

MSB ska under 2017 ytterligare analysera hur skyddet av befolkningen ska anpassas till nuvarande förhållanden, enligt brevet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Johansson

Ämnen du kan följa