Afrikansk svinpest är en mycket smittsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Länsstyrelsen i Kalmar län uppger att sjukdomen inte är farlig för människor. För grisar är den dock ett stort hot och om smittan kommer till Sverige skulle den kunna orsaka både lidande hos de drabbade djuren och omfattande ekonomiska förluster.

Viruset kan finnas i alla typer av charkvaror som innehåller griskött där man i tillverkningsprocessen inte kräver höga temperaturer. Kallrökt korv och torkad skinka är några exempel. En stor smittorisk är alltså med människan genom mat. Men afrikansk svinpest smittar även via kläder, bilar och redskap som kommit i kontakt med viruset.

– Viruset är mycket motståndskraftigt och överlever länge. Om matrester slängs vid till exempel rastplatser kan vildsvin komma åt dem. Om man kommer i kontakt med kroppsvätskor och blod från ett smittat vildsvin så kan man via skor och kläder bära med sig smittan så det sprider sig till tamgrisarna, säger Lilian Lange, länsveterinär vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Om man upptäcker ett självdött vildsvin i skogen ska man kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som kan ge instruktioner. Jordbruksverket skriver på sin hemsida att afrikansk svinpest under de senaste åren har spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde, till exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Tjeckien, Ungern, Ryssland och Belgien.