– Vi har sagt ja till en återremiss av S-förslaget och sagt nej till M, så att vi åtminstone har en budget från augusti och inte oktober som Moderaternas förslag innebar. Vi kan inte vänta till oktober, säger Mariann Gustafsson.

– Och vi har inte sålt oss för att vi har sagt ja till en återremiss. S har sagt ja till ett par av våra krav men vi har ett antal yrkanden som fortfarande finns med, till exempel satsning på äldreomsorg och skola.

Hon påpekar också att de förslag V lagt inte heller skulle innebära ett underskott i budgeten.

– Det är fråga om kostnader på sammanlagt 15 miljoner kronor på olika ställen.