Det handlar om nära vård och satsning på psykisk hälsa, politiken för hållbarhet och folkhälsa, att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser för att locka personal att både komma hit och att stanna, samt satsningar på kollektivtrafik, infrastruktur och regional utveckling.

– Riktlinjerna ger en färdriktning från politiken åt vilket håll vi vill under de kommande tre åren, säger Anders Henriksson (S), ordförande i regionstyrelsen.

– Vi har valt att presentera olika delar av riktlinjerna vid olika tillfällen eftersom det finns många delar som vi vill lyfta lite extra. Det är en väldigt stor verksamhet vi har.

Anders Henriksson säger att fokuset måste vara på utveckling och systematiskt förändringsarbete.

– Vi är en ny organisation i Region Kalmar län, som nu har ansvar för både hälso- och sjukvård och regionalt utvecklingsarbete och tack vare det har vi möjlighet att kunna kraftsamla på ett nytt sätt, säger han.

Enligt prognoserna för årets budget kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen gå back med 300 miljoner kronor.

Hur ska ni göra för att motverka nedgången?

– Vi har en god ekonomisk grund att stå på. Man ska komma ihåg att vi har gjort stora fastighetsinvesteringar, utan att behöva låna och regionens ekonomi är i grunden stabil. Utmaningen nu är att intäkterna sjunker samtidigt som behoven ökar. Det vi arbetar med, som alla har fått i uppdrag, är att hålla nere nettokostnadsökningar.

Behövs det en skattehöjning?

– Det finns ingen sådan på agendan, säger Anders Henriksson.