Behovet av ambulanshelikopter har diskuterats i många år. Å ena sidan kan snabba sjukhustransporter i kritiska lägen vara livsavgörande, å andra sidan kostar det att driva en helikopter. I dag har vissa län i landet helikopterresurser – andra har det inte.

Inte minst Kristdemokraterna i Kalmar län har under flera år varit kritiska och menat att det finns en ojämlikhet i vården. I dag händer det att Kalmar län begär ambulanshelikopter via SOS Alarm. Då får man kontrollera med andra län, bland andra Uppsala, om det finns helikopter tillgänglig.

I våras väcktes frågan om sydösta sjukvårdsregionen med länen Kalmar, Jönköping och Östergötland skulle kunna starta en gemensam helikopterverksamhet. I november presenterades en första utredning – och man beslutade gå vidare med en ny djupare utredning som ska vara klar i september i år.

Artikelbild

| I dag har vården i Kalmar län inte tillgång till en fast ambulanshelikopter. Nu utreds ett samarbete med grannlänen Östergötland och Jönköping.

Den första utredningen slår fast att man skulle ha nytta av en ambulanshelikopter. Avstånden är långa i regionen, och ibland är vägstandarden inte bra. Med en helikopter skulle patienter i kritiska lägen snabbare få vård på universitetssjukhuset i Linköping.

Vad utredningen inte tar ställning till är om ambulanssjukvård är ett kostnadseffektivt sätt att bedriva sjukvård.

– Det är väldigt höga kostnader. Vi måste väga det mot de andra behov och prioriteringar som finns i vården, säger Regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S).

Han vill avvakta den kommande utredningen innan han tar ställning i frågan.

En fråga som man behöver undersöka närmare är till exempel vilka investeringar som krävs. I dag har Västerviks sjukhus, liksom de flesta sjukhus i regionen, ingen landningsplats för helikopter.

– Här i stan har vi löst det några gånger så att helikopter landat i Mommehål eller vid gymnasiet, och så har vi haft en ambulanstransport från sjukhuset. Ska man få full nytta av en ambulanshelikopter så vill man slippa att lasta i och ur en ambulans, säger Karl Landergren, ordförande i Regionsjukvårdledningen.

En fråga som man behöver ta ställning till är var helikopter ska placeras. Bland annat nämns Linköping och Västervik, men två mittpunkter pekas ut om man vill minimera transporttiderna: Kisa eller Eksjö.

En transport från Västervik till Universitetssjukhuset i Linköping skulle ta mellan 45 och 53 minuter, med helikoptern posterad i Kisa eller Eksjö, mot 94 minuter med vägambulans. Störst skulle dock vinsterna vara orter i södra Kalmar län och på Öland. En akuttransport från Böda till Linköping skulle kunna kortas med över två timmar.