Förra året köpte Pia och Björn Jurell det anrika Tore Holms varv i Gamleby. Fastigheten består av flera hus och bryggor. Själva Tore Holms varv är en stor träbyggnad som uppfördes 1908.

– Nu inleds renoveringen av varvet. Vi har sökt bidrag från länsstyrelsen och i ett första skede fått bidrag beviljat för en antikvarisk förprojektering, säger Pia Jurell.

En antikvarisk förprojektering innebär att byggnaden gås igenom av personer med kompetens inom kulturhistorisk byggnadsvård. De ger ett utlåtande på hur renovering bör gå till, med tanke på byggandens nuvarande material och hantverksutförande. I det här fallet är det byggnadsvårdstjänsten på Kalmar läns museum som anlitats. I länsstyrelsens beslut anges att varvet har ett kulturhistoriskt värde både som byggnad och i sin miljö. ”Ett antikvariskt kunskapsunderlag skapar bättre förutsättningar för att en renovering ska kunna ske på ett sådant sätt att kvarvarande värden bevaras.”

– Förprojekteringen kommer ge ett bra underlag för renoveringen. Det vi har påtalat, som är viktigare än något annat, är taket. Om det renoveras i ett första skede kan de andra delarna, fönster, fasad och dörrar, få ta sin tid.

Arbetet med projekteringen inleds i andra halvan av april och ska vara klart i slutet av maj.

– När rapporten är fastställd begär vi in offerter på takrenoveringen och gör en ny ansökan till länsstyrelsen.