"Tågen bra för arbetsmarknaden"

Att ersätta tågen på Tjustbanan med buss för gott vore ingen bra lösning. Det tror Daniel Niklasson, chef på samhällsbyggnadsenheten i Västervik.

22 april 2019 08:00

Det finns ingen exakt statistik över antalet pendlare på Tjustbanan. Enligt resandeundersökningar som KLT har gjort så var 57 procent av resenärerna på Tjustbanan arbets- eller studiependlare, under vinterhalvåret. Enligt Daniel Niklasson på Västerviks kommun handlar pendling om mer än de som åker till och från jobbet, morgon och kväll fem dagar i veckan.

– Arbetslivet har förändrats. Det finns pendlare som kan jobba hemifrån någon eller några dagar i veckan, och som arbetar på ett kontor i Linköping några dagar i veckan. Detsamma gäller för studier.

Pendlingen handlar inte bara om att Västerviksbor ska få tillgång till Linköpings betydligt större arbetsmarknad, den är också viktig för att förse arbetsplatser i Västerviks kommun med kompetent personal.

– Sjukvården är ett område där vi vet att det sker pendling i båda riktningar mellan Västervik och Östergötland, säger Daniel Niklasson.

Skulle man kunna ersätta tågtrafiken med buss?

– Med buss kan man aldrig uppnå regionförstoring, svarar han.

Regionförstoring handlar om att när restiden mellan två orter blir tillräckligt kort så blir utbytet större, och de smälter samman till en region. I Kalmar län tittar man hoppfullt på hur regionaltågsystem i Mälardalen och Skåne kunnat göra mindre, tidigare avlägsna orter till tillväxtorter tack vare nya pendlingsmöjligheter till storstäderna.

För att det ska ske brukar det sägas att det finns en gräns på en timmes restid. Att få ner restiden från Västervik till Linköping under timmen genom satsning på vägtrafik är svårt. Med järnväg är det möjligt, men det skulle kräva stora investeringar.

Samhällsbyggnadsenhetens chef Daniel Niklasson, som för övrigt är engagerad i den ideella förening som driver järnvägstrafiken på smalspåret, säger att det i det tysta ändå hänt saker på Tjustbanan.

– Delar av banan har förbättrats med underhållsarbete, även om det inte sker med samma pukor och trumpeter som om det kom ett stort investeringsbeslut.

Han pekar på hur Trafikverket förbättrade bärigheten på en 4,5 kilometer lång sträcka längs med Hjorten för några år sedan. Ett annat viktigt arbete är att successivt bygga bort de obevakade järnvägsövergångarna.

– Först och främst för passagerarna och de närboendes säkerhet, säger Daniel Niklasson, men säger att det även är viktigt om man vill minska restiderna.

– Även om man förbättrar bärigheten i banan kan man inte öka hastigheten om det finns obevakade övergångar på sträckan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa