"Högsta Domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Hovrättens dom står fast."

Det betyder att tingsrättens dom från den 29 maj i år står fast. Västervik Resort AB får inte säga upp hyresavtalet med Fishing Camps of Sweden AB. Det kommunägda bolaget måste också betala motpartens rättegångskostnader på 123 456 kronor.

Skälet till att Västervik Resort förlorade var en postlåda uppsatt på en toalettbyggnad vid campen.

Uppsägningen som löpte på i femårsperioder skulle göras senast den sista mars 2015.

Västerviks Resorts ombud försökte förgäves få tag på fiskecampens företrädare på flera olika sätt. Bland annat besökte man fiskecampen den 11 mars. Det var utanför säsong, och det fanns ingen på plats. Istället skickades en uppsägelse till bolagets officiella postadress – en postbox. Det innebar att uppsägningen inte nådde bolagets företrädare i tid. Rätten menade att Västervik Resorts ombud, för att verkligen ha gjort allt enligt lagen, borde ha lagt ett exemplat av uppsägningen i den brevlåda som fanns väl synlig på campen.

– Det var ingen brevlåda knuten till adressen, menade Västervik Resort, medan fiskecampen framförde att bolaget med jämna mellanrum fick andra försändelser i lådan.

Tingsrätten gick på Fishing Camps linje, och avtalet löper vidare i ytterligare fem år.

Det är inte första gången som Västervik Resort försökt att bli av med sin hyresgäst.

* 2014 vann resorten en tingsrättsförhandling. Fishing Camp skulle få flytta på grund av att man inte skött betalningen av arrenden och stughyror. Tvisten gick vidare till hovrätten som ändrade domen. Fishing Camp fick vara kvar på området.

* 2016 gjordes nästa försök. En person, som Västervik Resort menade hade anknytning till Fishing Camp, hade på flera sätt agerat olämpligt. Bland annat skulle han ha kört vårdslöst på campingområdet. Tingsrätten gick på Västervik Resorts linje, men även denna gång upphävdes domen av hovrätten. Det gick inte att bevisa att mannen brutit mot någon fartgräns.

De tre domstolsförlusterna har inneburit att Västervik Resort fått stå för motpartens rättegångskostnader, på sammanlagt 273 000 kronor. Till de kommer resortens egna kostnader.

– Det mesta har täckts av rättsskyddet i vår försäkring, säger bolagets vd Gunnar Boman.

Den stora förlusten för Västervik Resort anser han ligger i tappad good-will.

Det sista ordet i den långa tvisten har inte sagts. Västervik Resort anser att det har bedrivits otillåten restaurangverksamheten på fiskecampen, och har lämnat in en stämning. Det ser alltså ut att bli en fjärde rond i rätten. Gunnar Boman vill ha bort bolaget som han anser är "oseriöst".

Fiskecampen å sin sida biter sig kvar. När VT frågar vd:n Dusko Loje varför man vill stanna på Lysingsbadet trots att man inte kommer överens med sin hyresvärd, så är svaret ekonomi. Loje säger att bolaget vill ha en ekonomisk uppgörelse:

– Vårt bolag skadades av att det tilläts tävlingar på Lysingsbadet som konkurrerade med vårt europeiska mästerskap.

Loje menar att det stred mot avtalet mellan Fishing Camp och Lysingsbadet. Frågan har dock ingått i en av domstolsförhandlingarna.

"Inget har framkommit som ger vid handen att Västervik Resort har brutit mot avtalet", menade hovrätten, som avvisade skadeståndsanspråken.