Stora skillnader i olika stadsdelar

Trodde du att man röstar ungefär likadant över hela kommunen? Helt fel. Variationerna är stora mellan landsbygd, bruksorterna och Västerviks olika stadsdelar.

11 september 2018 21:00

Kommunen är indelad i 23 valdistrikt. Många av dem har sina särdrag.

Blackstad-Odensvi är utpräglad landsbygd. Det kvittar om vi talar om riksdags-, landstings- eller kommunval: Här har vi kommunens starkaste centerfäste med siffror på mellan 27 och 34 procent i de tre valen. Detta är även det distrikt där Socialdemokraterna är allra svagast i kommunen i alla tre valen. Siffrorna pendlar mellan 18 och 21 procent.

Gamleby-Lofta är Kristdemokraternas alla starkaste distrikt i alla tre valen. Allra bäst gick det för KD i landstingsvalet med 12,6 procent i distriktet.

Gladhammar, där Gunnebo ingår, är kommunens starkaste SD-fäste i alla tre valen. Bäst lyckas partiet i riksdagsvalet med 28,8 procent av rösterna. Största partiet i Gladhammar är dock fortfarande Socialdemokraterna i alla tre valen.

Hallingeberg Södra, där Ankarsrum ingår, är Socialdemokraternas starkaste fäste i riksdagsvalet. 48,5 procent kom man upp i – och då hade partiet ändå tappat tio procent jämfört med förra valet. Däremot är det svårare att hitta väljare som röstade på Liberalerna och Miljöpartiet här – de fick bara 1,2 respektive 1,4 procent av rösterna här.

Karstorp i södra Västervik, får sägas vara en röd stadsdel. Här röstar hälften av väljarna på S i landstings- och kommunvalet. Däremot är detta distriktet där Centerpartiet är som svagast i alla tre valen.

Marieborg i centrala Västervik är något av en motpol. Det här är Moderaternas starkaste distrikt i kommunen. Var tredje röstade på M i kommunvalet. Detta är även SD:s svagaste distrikt i alla tre valen. Man kan även notera att detta är det distrikt som har kommunens högsta valdeltagande, med runt 90 procent i alla tre valen.

Södermalm i Västervik har det lägsta valdeltagandet i riksdags- och kommunvalet, med runt 75 procent. De röda partierna har generellt höga siffror. Detta är lokala partiet Socialisternas bästa distrikt, med 9,0 procent.

Ukna-Västra Ed sticker ut. Störst parti i riksdagsvalet blev Sverigedemokraterna! Partiet fick 23,3 procent. Men det finns fler partier runt 20-strecket: S med 22,7 och C med 17,4 procent. Både Socialdemokraterna och Centerpartiet tycks ha tappat till SD sedan förra valet i Ukna-Västra Ed.

Västrum är Westervikspartiets starkaste fäste med 9,7 procent av rösterna. Kanske beror det på att partiets förstanamn Hans Ellervik bor i distriktet?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa