Stabilitet var viktig för länets nya pakt

Det blir en mittenkoalition bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna som tar över ledningen av landstinget och Region Kalmar.

26 september 2018 11:13

På onsdagseftermiddagen presenterade de tre partierna ett gemensamt 35-punktersprogram.

– Det är frågor där vi hittat en samsyn. Som i alla koalitioner så har det varit en fråga om ge och ta, säger Anders Henriksson, som är tilltänkt som ordförande i den nya Regionstyrelsen. Vid årsskiftet går landstinget över till att bli Region Kalmar.

De två mindre mittenpartierna tycker att de har kunnat sätta avtryck i programförklaringen.

– Vi har bland annat fått med punkter om vårdval för utprovning av hörapparater, införande av länsfärdtjänst och satsningar på närsjukvård, säger Christer Jonsson (C).

Pierre Edström nämner satsningar inom psykiatrin för barn- och unga, och bättre villkor för privata vårdgivare som framgångar för Liberalerna.

För den nya koalitionen blir det ingen mjukstart. Till i mitten av november ska de ha enats om sin första gemensamma budget.

Nyheten om mittenkoalitionen vållade besvikelse både till höger och till vänster.

Kristdemokraten Gudrun Brunegård tycker att de två mittenpartierna inte borde ha lämnat alliansen. Hon tror att KD, M, C och L hade kunnat leda landstinget trots en minoritetsposition, utan att bli beroende av stöd från Sverigedemokraterna.

– Med politisk fingertoppskänsla, och genom att lyssna in andra partier, hade det gått.

Christer Jonsson (C) ser inte lika optimistiskt på en sådan lösning.

– Först hade det krävts att koalitionen godkänts trots att vi var mindre än S och V tillsammans, därefter hade vi fått leva med risken att varje beslut i varje styrelse och nämnd kunde ha röstats ner av S och V om vi inte hade Sverigedemokraternas stöd.

Från vänster riktar Linda Fleetwood kritik. Inte minst mot den tidigare allianskollegan Socialdemokraterna.

– Det är trist att behöva avsluta ett samarbete som varit framgångsrikt i tolv år.

Hennes parti förespråkade en koalition med S, C och V:

– Vi har kunnat samarbeta i flera kommuner i länet. Det hade vi klarat i regionen också.

Hon tror att Socialdemokraterna vunnit på om tyngdpunkten legat längre till vänster i koalitionen.

– Vi hade varit ett stöd om frågor om privatiseringar och vinster i välfärden skulle komma upp.

När det gäller privatiseringar svarar Anders Henriksson.

– Vi har hittills strävat efter breda politiska lösningar i landstinget. Det gäller till exempel modellen med hälsocentraler. Vi kommer att sträva efter breda lösningar även framöver.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa