Den nya riktlinjen om rökfri arbetstid kommer att gälla från och med 1 augusti och gäller för alla anställda vid barn- och utbildningsförvaltningen, undantaget är lunchrasten, som inte är betald arbetstid.

– Vi vill skapa en god arbetsmiljö och minska risken för att barn och ungdomar utsätts för passiv rökning, säger Marcus Fridlund (S), ordförande för barn- och utbildningsnämnden.