– Vattennivån har skjunkit så pass mycket att inga akuta åtgärder behöver genomföras just nu, säger han.

– Men det förutsätter förstås att vi inte får en mycket regnrik sommar.

Häromdagen berättade vi om läckaget i dammen och fågelklubbens oro över avverkningsarbetets påverkan på fågellivet.

Artikelbild

| Arbetet med dammen ska återupptas i höst, enligt Fredrik Andersson på Västervik Miljö och Energi.

Läckan upptäcktes för några veckor sedan av personal från kommunens miljö- och byggnadskontor, förklarar Fredrik Andersson.

Uppskattningsvis har 200-350 kubikmeter lakvatten runnit ut från biodammen i Jenny, enligt Fredrik Andersson.

– Men det har inte påverkat miljön nämnvärt eftersom vi släpper vattnet, i kontrollerade former, åt andra hållet till en våtmark. Vi registrerar mängden vatten som vi släpper ut.

För närvarande är vattennivån i dammen är låg.

– Vi har alltså inget läckage i nuläget men får vi mer nederbörd så kan vattnet stiga igen.

Avverkningen runt dammen har genomförts för att Västervik Miljö och Energi ska komma åt att undersöka dammen och bilda sig en uppfattning om läckans omfattning.