En av dem som övar med körsångarna inför evenemanget är Anette Danielsson, kantor i Norra Tjust. Hon håller bland annat i körövningarna i Ukna, som bedrivs i projektform. Där träffas man i Ukna hembygdshus, det som tidigare var församlingshem.

Lovsångens dag är ett evenemang som är gemensamt för de båda pastoraten Norra och Södra Tjust. Övningarna sker lokalt. Sedan sätter man ihop alla sångarna till en riktigt stor kör, som alltså har konsert ihop med Py Bäckman. Det finns plats för fler sångare, om någon som läser detta vill vara med.

– Det är alltid öppet för nytt folk, säger Anette Danielsson.