Trafikverket håller på att färdigställa vägplanerna för att kunna bygga om sträckan E22 Nygård-Gladhammar till en mötesfri väg med mitträcke. Genom ombyggnationen ska framkomligheten och säkerheten öka på sträckan som totalt är cirka 34 kilometer lång. Arbetet är indelat i fyra delområden, Nygård-Målbäcken, Målbäcken-Bälö, Bälö-Häggebotorp och Häggebotorp-Gladhammar.

Först ut är etappen mellan Nygård-Målbäcken-Bälö, enligt projektledaren Mikael Hårrskog är byggstart beräknad till år 2021. I alla fyra delområden kommer nya busshållplatser att byggas. För att förbättra för de oskyddade trafikanterna kommer gångbanor att anläggas i anslutning till dessa. Det föreslås även separata fickor och perronger anpassade för funktionshindrade på vissa hållplatser. För att minska risken för viltolyckor ska viltstängsel uppföras utmed stora delar av sträckan. Hastighetsgräsen ska höjas till 100 kilometer i timmen, där den idag varierar mellan 70 och 90.

Myndigheten hoppas att ombyggnationen mellan Nygård-Gladhammar bland annat leder till att öka framkomligheten, trafiksäkerheten och transportkvaliteten för samtliga trafikanter. Mikael uppskattar kostnaden för hela projektet till cirka 320 miljoner kronor och hoppas att projektet i helhet är klart år 2024.

Mikael Hårrskog beskriver satsningen som rejäl.

– Det är kul att det satsas längst med ostkusten och i Kalmar län. Det kommer även att göras satsningar mellan Gladhammar och Verkebäck.