I september förra året skrev vi att det var brist på sjuksköterskor på behandlingsenheten för cancer på Västerviks sjukhus. Det har inte blivit bättre, snarare sämre.

– Läget har förvärrats. Vi har stora bemanningsproblem, säger Magnus Lagerlund, basenhetschef för onkologiska kliniken och strålningsfysik i Kalmar.

Finns det en risk att behandlingsenheten i Västervik läggs ner?
Artikelbild

| Svårt att rekrytera personal till behandlingsenheten på Västerviks sjukhus.

– Det vet jag inte i nuläget. Vi inväntar besked och hoppas att få det inom kort.

Det enda Magnus Lagerlund vill säga (tisdag eftermiddag) är att de jobbar på en lösning.

Har någon i personalen sagt upp sig?

– Ja, det är medarbetare som har sagt upp sig.

Artikelbild

| Västerviks sjukhus

Varför har de sagt upp sig?

– Det kan jag inte gå in på, vi arbetar med frågan.

Henrik Holmberg, sjukhuschef på Västerviks sjukhus, är medveten om att bemanningsläget är bekymmersamt. Ansvaret för behandlingsenheten i Västervik ligger dock på Onkologiska kliniken i Kalmar.

– Vilka vägar vi ska gå framåt är inte klara. En nedläggning av en så central enhet skulle var olyckligt, säger han.

Under sommaren 2018 hade enheten stängt i fem veckor och efter sommaren kunde inte kliniken hålla öppet som tidigare. Orsaken sades vara brist på, i första hand, sjuksköterskor.

Det var i början av 2015 som en gemensam länsklinik för onkologi bildades. Verksamheten fortgick i Västervik men ansvaret gick över till den onkologiska kliniken i Kalmar. Dessförinnan, med start år 2009, hade en ny onkologisk behandlingsenheten öppnats på Västerviks sjukhus. Tanken var att ingen skulle behöva resa för att få sin behandling.