Oviss framtid för vårdenheten

På enheten där cancersjuka behandlas i Västervik har bemanningsläget förvärrats. I nuläget är det oklart vad som händer framöver.

5 mars 2019 19:30

I september förra året skrev vi att det var brist på sjuksköterskor på behandlingsenheten för cancer på Västerviks sjukhus. Det har inte blivit bättre, snarare sämre.

– Läget har förvärrats. Vi har stora bemanningsproblem, säger Magnus Lagerlund, basenhetschef för onkologiska kliniken och strålningsfysik i Kalmar.

Finns det en risk att behandlingsenheten i Västervik läggs ner?

– Det vet jag inte i nuläget. Vi inväntar besked och hoppas att få det inom kort.

Det enda Magnus Lagerlund vill säga (tisdag eftermiddag) är att de jobbar på en lösning.

Har någon i personalen sagt upp sig?

– Ja, det är medarbetare som har sagt upp sig.

Varför har de sagt upp sig?

– Det kan jag inte gå in på, vi arbetar med frågan.

Henrik Holmberg, sjukhuschef på Västerviks sjukhus, är medveten om att bemanningsläget är bekymmersamt. Ansvaret för behandlingsenheten i Västervik ligger dock på Onkologiska kliniken i Kalmar.

– Vilka vägar vi ska gå framåt är inte klara. En nedläggning av en så central enhet skulle var olyckligt, säger han.

Under sommaren 2018 hade enheten stängt i fem veckor och efter sommaren kunde inte kliniken hålla öppet som tidigare. Orsaken sades vara brist på, i första hand, sjuksköterskor.

Det var i början av 2015 som en gemensam länsklinik för onkologi bildades. Verksamheten fortgick i Västervik men ansvaret gick över till den onkologiska kliniken i Kalmar. Dessförinnan, med start år 2009, hade en ny onkologisk behandlingsenheten öppnats på Västerviks sjukhus. Tanken var att ingen skulle behöva resa för att få sin behandling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristina Westring

Ämnen du kan följa