De skriver i sitt yttrande att de föredrar lösningen med en bro över sjön Kvännaren. Däremot, skriver de, anser de att det finns flera negativa konsekvenser även med den lösningen. Man är rädd att det buller som trafiken över bron skulle skapa ska störa naturområdet.

Mest farhågor har man över den så kallade "etapp två" i byggnationen. Än så länge är det bara en plan, men kan bli verklighet i framtiden. Den vägen skulle i så fall gå från en trafikplats söder om sjön Kvännaren, genom Vassbäck och mot Lucerna. Den sträckningen menar man skulle drabba orienteringssporten och allt rörligt friluftsliv i området.

Västerviks OK skriver att det kommer att motarbeta en sådan sträckning. Kommunen har lämnat besked om att etapp två inte är aktuellt för utredning ännu men det anser man inte räcker. Nu vill Västerviks OK att kommunen gör klart för sig själv och för andra vad syftet egentligen är med infarten. Är det:

1. En trafikled för att försörja hamn och industrier med tung trafik?

2. En reservutfart för räddningstjänst med mera vid olyckor?

3. Att underlätta trafik in till stadens centrum?

4. Att avlasta den ökade trafik som kan väntas förbi Slottsholmen?

"Om det är syfte 1 som är viktigast, och man inte tror att Dichmansgatan och Östersjövägen klarar det på sikt – då är man åter till utgångsläget och måste planera en ny infart igen.", skriver man.

Västerviks OK listar även fler alternativ till infart, om det är så att de andra syftena är mest aktuella.