I ett brev till kommunen skriver föreningen att möjligheterna blivit sämre de senaste åren. Samtidigt hänvisar de till att det finns stora naturvärden på ön, och att den är ett fint utflyktsmål. Föreningen föreslår att man ska kunna nå ön med den reguljära skärgårdstrafiken, men att vintertid så ska man få göra avrop i förväg.