Det är inte bara på de uppdukade kräftskiveborden som kräftorna tar plats. Även inom den offentliga debatten diskuteras skaldjuret – denna gång på grund av ett förslag från Hav- och vattenmyndigheten. Myndigheten vill bland annat stoppa spridningen av den invasiva och främmande signalkräftan. Detta då skaldjuret är bärare av kräftpest, en sjukdom som slår ut den rödlistade flodkräftan.

– Men huvudsyftet är att införa de EU-regler, som gäller för fiskandet av signalkräftan, i svensk lagstiftning och därmed möjliggöra ett fortsatt fiske av arten, säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Hon berättar att myndigheten bland annat förelår att allmänheten ska förbjudas hantera okokta kräftor. Detta mot bakgrund av att okokta kräftor kan sprida sjukdomen till andra vattendrag.

– Ju färre som hanterar okokta signalkräftor, desto mindre risk är det att pesten sprids. Med andra ord får endast yrkesfiskare eller de som har en näringsverksamhet hantera okokta signalkräftor, säger Brockmark.

Bland branschfolk tycker man att ambitionen är god men att reglerna är verkningslösa.

– Problemet är att reglerna omöjligen kan efterlevas. Det finns ingen möjlighet att ha tillräckligt stark tillsyn på detta. Fiskarna gör ändå som de vill, säger Ola Helmerson, fiskerikonsulent på Hushållningssällskapet.

Ett liknande resonemang för Stellan Karlström, ordförande i Ankarsrum sportfiskeklubb.

– Det kommer aldrig finnas myndighetspersoner i varje svensk sjö. Kontrollinstrumentet är orimligt och ouppnåeligt, säger han.

Båda menar att pestrisken är relativt låg i kommunen men Helmerson tror att situationen kan förvärras.

– Det finns ett fåtal sjöar i kommunen där flodkräftor förekommer. Och nog är det en tidsfråga innan pesten kommer dit, säger Helmerson.

Sofia Brockmark förstår kritiken vad gäller tillsyn, men tycker ändå att det är viktigt att ändra reglerna.

Myndigheten uppskattar att 97 procent av det ursprungliga flodkräftbeståendet har försvunnit i Sverige. Enligt förslaget ska

ett "hanteringsområde" införas från och med årsskiftet. Förenklat sträcker sig området från sydöstra Sverige upp till Mora, då det är där huvuddelen av signalkräftorna förekommer.

– Med reglerna får bland annat okokta signalkräftor varken säljas eller fiskas utanför hanteringsområdet, säger Brockmark.