Totalt får länet nästan tolv miljoner kronor, vilket är drygt en miljon mer än i fjol.

– Målet är att bättre kunna bevara en mångfald av kulturmiljöer i hela landet. Samtidigt ser vi att bidraget även har positiva effekter för regional utveckling, sysselsättning och tillväxt, säger riksantikvarie Lars Amréus i ett pressmeddelande.

Länsantikvarie Birgitta Eriksson säger att pengarna även ska gå till information och tillgänglighet. Med kulturmiljöer avses byggnader, landskap och fornlämningar.

Om ett par veckor kan hon svara på vilka ansökningar som får ja.

– Vi sitter just nu och väger dem mot varandra.