Tillgängligheten på Målserum och kommunens fyra andra återvinningsgårdar debatterades flitigt under kommunfullmäktige på måndagseftermiddagen.

Inte mindre än tre ärenden behandlade ämnet på olika sätt.

I dag har ett villahushåll tio fria besök om året på återvinningsgårdarna.

Artikelbild

| Maud Ärlebrant (KD).

Kristdemokraterna yrkade i en motion att begränsningen i antal besök skulle hävas. Även vänsterpartiet var inne på samma linje.

– Vi är ensamma i länet om de här restriktionerna. Varför det, undrade Maud Ärlebrant (KD).

– Jag som bor nära skogen ser hur den används som soptipp av en del, sade Mariann Gustafsson (V), som menade att det måste bli enklare att bli av med avfall på rätt sätt.

Den nuvarande ordningen försvarades av Conny Tyrberg (C) och Akko Karlsson (MP). Tyrberg hänvisade till att renhållningskollektivet, där hushållens avfall ingår, är en verksamhet som noggrant regleras i lag. Det är en verksamhet som varken får göra överskott eller underskott. Då gäller det att ha ordning på intäkter och kostnader.

Akko Karlsson hänvisade till att kommunen har fem återvinningsstationer. Hon tycker att öppettiderna är generösa.

– Mer öppet kräver mer personal.

KD:s motion avslogs. Däremot röstade ett enigt fullmäktige igenom de nya avgifterna för renhållningsverksamheten under 2019. I det beslutet låg även ett uppdrag att öka antalet fria besök, och att utöka öppettiderna på återvinningsgårdarna.