Mannen från Västervik ålades att senast den 4 maj i år betala tillbaka barnbidrag och föräldrapenning som han tagit ut under flera år. Sammanlagt rör det sig om nära 170 000 kronor som mannen fått i bidrag för sitt barn.

Vid en kontroll upptäckte Försäkringskassan att mannens barn inte gick i skola och de bestämde sig för att undersöka saken vidare. Det visade sig att barnet aldrig gått i svensk skola och inte heller bor här, utan i ett annat land.

Försäkringskassans egen utredning visar att barnet ”aldrig stadigvarande bott i Sverige”.

Mannen skriver i ett svar till myndigheten att han missbedömt regler och rättigheter för ersättning. Han går med på att betala tillbaka delar av den totala summan men bland annat återkravet för tillfällig föräldrapenning anser han vara felaktig.

Försäkringskassan kräver honom ändå på hela summan.

Den här typen av återkrav är inte ovanliga, även om summan i det aktuella fallet är hög. Det säger Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson Niklas Löfgren.

– Vi kan konstatera att det finns ett mörkertal. Samtidigt ska man säga att de allra flesta sköter det här som man ska, säger han.

Försäkringskassan har en egen kontrollavdelning.

– Vår kontrollverksamhet är mycket beroende av ”impulser” från andra, exempelvis skola eller Skattemyndigheten. Får vi sådana, exempelvis om ett barn inte går i skola längre, utreder vi vidare.

Han säger också att det i de flesta fall oftast handlar om felaktigt utbetalda barnbidrag.