Många företagare arbetar trots sjukdom

Att vara företagare och bli sjuk kan innebära svårigheter, det meddelar företagsorganisationen Företagarna efter en undersökning.

23 april 2019 06:00

Det visar sig att så många som nio av tio företagare väljer att arbeta trots att de är sjuka.

Ulf Johansson på VVS-råd i Västervik är ordförande i Företagarna Västervik.

– I småföretag är det ofta en eller två som äger företaget och då blir det problem om någon är sjuk. Och ju färre man är i företaget desto svårare blir det, säger han.

– Är man egenföretagare så får man ju själv stå för de första 14 dagarna. Då ska man betala till sig själv.

Ulf berättar att han och de andra två delägarna har löst det så att de kan täcka upp för varandra om det skulle hända att någon blir sjuk en längre tid.

Ett annat problem, meddelar Företagarna, är att Försäkringskassan ofta har svårt att fastställa en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, eftersom många inte kan visa upp fasta månadsinkomster.

– Hos oss är vi medvetna om problematiken och har sett till att vi har en normal inkomst, men det är inte alla som har möjlighet att göra så, säger Ulf.

– Dessutom har vi en separat sjukförsäkring, både för oss och för de anställda, eftersom vi inte tycker att den allmänna sjukförsäkringen räcker.

Företagarnas undersökning visar att nästan tre av fyra företagare skulle välja att betala lägre sociala avgifter mot att de själva får ta större eget ansvar. Detta eftersom många i praktiken betalar in till ett system de själva inte kan använda.

– Vi har inte tänkt på det på det sättet här. Vi betalar in det vi måste och sedan har vi själva valt att göra ett tillägg, säger Ulf Johansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Persdotter

Ämnen du kan följa