M: Risk att skatten behöver höjas

På måndag ska budgeten för 2020 antas i kommunfullmäktige. Moderaterna menar att om kommunens ekonomi inte förbättras väntar skattehöjningar.

23 augusti 2019 19:14

I juni skulle budgeten för 2020 sättas. Moderaterna yrkade återremiss och att budgeten skulle tas i oktober. Men kommunstyrelsen beslutade att frågan kommer i stället att avgöras under måndagens sammanträde i kommunfullmäktige.

– Vi förväntade oss att de uppdrag som återremissen innehöll skulle behandlas seriöst. Det betyder inte att man måste vara för vårt förslag, men vi trodde att det var en självklarhet – att ges det ett uppdrag från högsta beslutande instans så verkställer man det. Men vid kommunstyrelsens extramöte i juli kom det fram att man bara genomarbetat de styrande partiernas uppdrag, men inte vårt. Det måste vara första gången det händer på väldigt länge. Det är ett hot mot demokratin i vår kommun, säger Harald Hjalmarsson (M).

Kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) håller inte med om detta.

– Jag tycker tvärtom att vi hävdar demokratins grundprinciper. Att återremittera ett budgetförslag och därmed skjuta på kommunens ekonomiska planering tycker jag däremot är ansvarslöst. Jag kan inte påminna mig om att det är något som har hänt förut, i alla fall inte under min tid som politiker. Vad kostar inte det för invånarna i Västervik? säger han.

Moderaterna ville bland annat förbättra kommunens ekonomi genom det så kallade tvåprocentsmålet, låta skatten vara oförändrad, förbättra företagsklimatet samt skjuta till ytterligare tio miljoner kronor till förbättringsarbetet inom välfärden.

– Risken är uppenbart stor att skatten kommer att höjas om man inte förbättrar kommunens ekonomi, fortsätter Hjalmarsson.

Harald Hjalmarsson säger att partiet kan komma att ställa några enskilda förslag, så kallade säryrkanden, under måndagens sammanträde. Bland annat att en utredning kring organisationen för barn med särskilda behov ska redovisas innan några beslut tas i frågan.

– Kollar man på barn med särskilda behov så har kostnaderna ökat år efter år med flera miljoner. Men det har inte funnits någon tanke utan bara anställts personal för att släcka bränder. Det har gått åt mycket personal och pengar för att ta fram utredningen, säger Elin Landerdahl (M).

Man vill också att en handlingsplan för hur antalet nystartade företag kan öka till 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Filip Gustafsson