Länsunionen får kritik för underskott

Carl Dahlin (M) är vice ordförande för personalutskottet i Region Kalmar län. Han riktar nu skarp kritik mot den styrande Länsunionen sedan det blev känt att hälso- och sjukvårdsförvaltningen enligt prognosen kommer gå back med 300 miljoner kronor.

13 maj 2019 22:00

– Det är en ofantligt stor summa, säger han.

Carl Dahlin anser att det stora problemet är att kostnaden för inhyrd personal är alltför hög.

– Särskilt alarmerande är kostnaderna för bemanningssjuksköterskor, som skjuter i höjden. Kostnaderna är inte acceptabla. Prognosen säger 203 miljoner kronor för 2019 och det lär inte stanna där. Det är högst oroväckande.

Här tycker han inte att Länsunionens åtgärder för att komma till rätta med problemet är tillräckliga.

– Under våren har jag gått bredvid personal i olika delar av sjukhus och hälsocentraler och det jag framför allt får höra är en önskan om större delaktighet.

– Vi i M och KD har lagt en rad olika förslag på hur vi ska få personal att stanna, så att vi inte behöver ta till hyrpersonal.

Bättre arbetsmiljö och arbetstider och konkurrenskraftiga löner är några delar. Dessutom efterlyser han en översyn av grundbemanningen i hela organisationen, för att se hur mycket personal som behövs och rekrytera därefter.

– Om man inte vet hur mycket personal man behöver hur ska man då kunna minska hyrbemanningen? Det här kan vi se i vårt grannlän Kronoberg, där man vågade göra en genomlysning av grundbemanningen, men det vägrar man göra här, säger Carl Dahlin.

Han tycker att Kalmar län går åt fel håll, mot en ökning av hyrberoendet, i stället för tvärtom.

Tidningen har sökt representanter från Länsunionen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Persdotter

Ämnen du kan följa