L efterfrågar utbildningssatsning

Liberalerna fortsätter att driva sin lokala profilfråga om undervisningen för elever med särskilda behov.

23 maj 2019 17:00

Det är inget nytt ämne som Liberalerna tar upp i den motion som skrevs i veckan. Undervisningen för barn med särskilda behov har varit föremål för en rad debatter de senaste åren. Liberalerna och Socialisterna har återkommande hävdat att skolan blivit sämre på att möta barn med olika neuropsykiatriska diagnoser sedan de särskilda undervisningsenheterna lades ner 2012.

Nu gör partiet ett nytt försök. I motionen sägs dels att man ska starta en liten resursskola med platser, dels att man behöver inventera kunskapsnivån bland all skolpersonal och därefter erbjuda utbildning.

– Alla personalgrupper behöver kompetens i neuropsykiatriska diagnoser, säger Nina Berge (L).

De hänvisar till att andelen elever med olika diagnoser har stigit de senaste åren.

– Skolans verksamhet ska bygga på vetenskaplig evidens, men forskare på det här området säger att skolan ligger 10, 15, 20 efter, säger Kenneth Hardy Axelsson (L).

I dag finns det redan några skolor i kommunen som genomfört breda utbildningssatsningar om neuropsykiatriska diagnoser.

– Det är bra, men vi politiker måste ta ett övergripande ansvar och se till att vi får en likvärdighet över hela kommunen, säger Kenneth Hardy Axelsson.

Utbildning är inte nog. Partiet står fast vid att det behövs en liten resursskola för de allra svåraste fallen. I den skulle skolan samarbeta med sociala myndigheterna.

– I många fall behöver man involvera hela familjen för att det ska bli bra för barnen, säger Kenneth Hardy Axelsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa