För Västerviks IK innebär affären ett välkommet ekonomiskt tillskott. Vi har tidigare berättat om hockeyklubbens tuffa ekonomiska situation.

Formellt blir det så att kommunägda Tjust Fastigheter, som äger ishallen, köper Hyllan med inventarier. Bolaget får köpet finansierat genom att kommunen får en höjd hyra av ishallen med 225 000 kronor om året exklusive moms.

– Det motsvarar avskrivningar och räntor, säger Conny Tyrberg, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Västerviks IK hyr ishallen av Västerviks kommun som i sin tur hyr av Västerviks kommun. Hyllan har setts som VIK:s egendom. Klubben har själv byggt och investerat i lokalerna de senaste åren.

– Det är klubben som byggt upp Hyllan. Det har varit så att de kommit med idéer och så har vi inte velat göra det. Då gjorde klubben det själv, säger Tomas Kronståhl.

Han ser två syften med affären:

* Västerviks IK får en intäkt på två miljoner kronor. Hyran höjs inte för VIK.

* Ägandet i hallen tydliggörs. Det har inte varit bra att en del av anläggningen har haft en annan ägare än kommunen.

Harald Hjalmarsson (M) fyller i att det inte är första gången kommunen gör en affär av det här slaget. En liknande affär har gjorts med en ridklubb som byggt upp en kafeteria på en kommunägd ridanläggning.

En politiker var kritisk. Mariann Gustafsson (V) yrkade på avslag.

– Jag är tveksam till om Hyllan är värd två miljoner kronor. Jag har inte fått se någon värdering. Det har nog snarare handlat om hur mycket pengar klubben behövt.