Ingen lokal skattehöjning i sikte

Västerviks kommun har haft oförändrad skatt i många år och kommer sannolikt inte att höja den i höst heller.

12 januari 2017 12:54

Skattesatsen har legat på en stabil nivå i kommunen under en lång följd av år.

När frågan om skattesats för 2017 behandlades politiskt i slutet av förra året, ville Westerwikspartiet se en höjning.

Partiet föreslog i kommunstyrelsen en höjning på 50 öre, och reserverade sig mot majoritetens förslag om en oförändrad nivå.

Då frågan avgjordes i fullmäktige, fastställdes den nuvarande skattesatsen på 21 kronor och 16 öre utan votering.

Kommunalrådet Tomas Kronståhl (S) tror att den nivån kommer att ligga fast även för 2018. Ett frågetecken är dock hur det går för alla flyktingar som kommunen har tagit emot. Hittills har regeringen skickat med pengar till detta.

– Problemen kan uppstå nästa år, när många av dessa ersättningar minskar kraftigt, säger Kronståhl.

Om de nya svenskarna då inte har kommit ut i arbete, kan kostnaderna för ekonomiskt bistånd sticka iväg.

– Vi har en utmaning där, det måste man säga.

Däremot ser kommunalrådet inget behov av skattehöjningar för att kunna investera, eftersom kommunkoncernen gör ett överskott på 150 miljoner kronor.

– Det innebär att vi har ett utrymme för ganska stora investeringar.

När han fortfarande satt i opposition, 2008, förordade han själv en skattehöjning på 50 öre.

– Det var när ekonomin såg som sämst ut. Då gjorde vi underskott och verksamheterna hade stora besparingsuppdrag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingrid Johansson-Hjortvid

Ämnen du kan följa