Den drabbade personen är född -05 och avsändaren av meddelandena är över 15 år, vilket innebär att denne är straffmyndig.

Snapchat är en meddelandetjänst där filmer och foton som skickas raderas efter att mottagaren läst eller visat innehållet.

Påföljden för ofredande är böter eller fängelse i upp till ett år.