Upphandlingen av Gotlandstrafiken för år 2027 har börjat diskuteras. Vid förra upphandlingen så drog Västervik det kortare strået mot Oskarshamn och Nynäshamn. Harald Hjalmarsson (M) tycker ändå att Västervik ska bli engagerad och aktiv för att Gotlandstrafiken, som idag endast går till Västervik sommartid, ska finnas året runt. Hjalmarsson lyfter klimatfrågan och menar att en förflyttning av trafiken till Västerviks hamn skulle innebära minskade utsläpp i och med att sträckan mellan Visby och Västervik är kortare än sträckan mellan Visby och Oskarshamn:

– Det blir en enorm miljövinst, säger han.

Han menar även att det gäller att stå på fakta och att det krävs arbete för att villkoren ska ändras.

Man har ju utrett detta innan och beslutade då att Oskarshamn fick trafiken. Vad är det som talar för att Västervik skulle ligga bättre till idag?

– Klimatfrågan har fått en helt annan tyngd idag. Dessutom har godstrafiken ändrat färdriktning och destinationerna ligger längre norrut än förut, säger Hjalmarsson.

Han menar att tiden rinner iväg och att det är viktigt att påbörja ett arbete med att folkförankra frågan och skapa opinion snarast. En året-runt-trafik till Gotland från Västervik skulle innebära samhällsnytta, enligt honom.

Socialdemokraten Dan Nilsson säger att den delrapport som pekar på miljöperspektivet är en faktor som väger tungt. Han menar att det viktigaste nu är att ha en bra dialog och diskussion med både hamnbolaget och Oskarshamns kommun.