I fredags fick Kjell Hallenquist ett sms: "Har du sett VT:s webb?"

På webben fick han läsa om länsstyrelsens beslut om att kraftverket i Hässeltull ska rivas ut. När dammluckorna försvinner kommer vattnet snabbt att strömma vidare och dammen tappas av på vatten. För Kjell betyder det att hans sjötomt försvinner.

Det är tisdag förmiddag och vi åker runt i omgivningarna i Kjells bil. Med i bilen sitter även Anders Lagerman och Kerstin Di Meo – alla boende i området. De förklarar vad dammen och Yxeredsån har betytt för bygden:

Artikelbild

| Kjell Hallenquist, Kerstin Di Meo och Anders Lagerman tar strid mot länsstyrelsens beslut om utrivning av ett vattenkraftverk. Ett resultat ser ut att dammen töms på vatten.

"Där är Tegeltorpet. Vid ån låg det ett tegelbruk och en såg längre tillbaka i tiden. Hela byn har formats kring ån."

"Här är ån 20 meter bred. I framtiden blir det kanske bara en fåra kvar."

"Ser du den stora stenen. Där kan man se utter ibland!"

"Där är badbryggan!"

Artikelbild

| Anders Lagerman (t h) berättar att Yxeredsborna använt ån som kraftkälla i hundratals år. Kjell Hallenquist lyssnar.

Anders Lagerman har redan börjat förbereda ett överklagande. Han ifrågasätter varför dammen inte kan finnas kvar. De boende kring Yxered har utnyttjat vattnet som kraft i hundratals år. Kraftverket i Hässeltull är byggt på en gammal kvarn.

Han berättar inte utan stolthet att i Yxered fick man elektricitet tio år före närmaste tätorten Totebo. Säkert tack vare att det fanns vattenkraft i byn på 1920-talet.

Artikelbild

| Så befarar de boende vid dammen att det ska se ut i framtiden. Bilden togs för tio år sedan när dammkonstruktionen renoverades.

Redan nu har han försökt inhämta argument från olika experter.

– Det jag fått höra är att det borde finnas en konsekvensbeskrivning av vad som händer om man river ut kraftverket.

Han visar en bild från en reparation av kraftverket för tio år sedan. Då kunde vattnet strömma fritt, och dammen tömdes på vatten.

– Det är en vattenfåra på mitten, och två 40 meter breda lerdiken på vardera sidan, säger han.

Länsstyrelsens argument för att släcka ner kraftverket är att det är en verksamhet som har stor påverkan på omgivningen. I dag finns det inget tillstånd för kraftverket. Miljöpåverkan är inte utredd och det finns inga villkor för verksamheten. Ägaren har inte, trots påstötningar, kommit in med någon ansökan. Därför kan inte driften fortsätta.

I länsstyrelsens beslut konstaterar man att utrivningen kommer att påverka kulturmiljön negativt. Däremot tror man att miljön kommer att bli en vinnare.

Det tror inte grannarna Kjell Hallenquist och Kerstin Di Meo på.

– Det kommer att påverka fisk-, fågel och djurlivet negativt. I Uggleviken häckar fåglar i dag. Kommer de att göra det om vattenståndet sjunker, undrar Kerstin.

– Man säger att fisk får lättare att vandra. Men det finns fortfarande nio kraftverk kvar mellan Hässeltull och havet, säger Kjell.

Anders Lagerman säger att man kommer att ta strid mot beslutet.

– Vi fyller på med argument, och kommer att gå ut med namnlistor.